Unió Esportiva Handbol Calella

Aquestes són les mesures de prevenció per la COVID 19

ACCÉS PAVELLÓ

 • Només podran accedir a la pista poliesportiva esportistes, staff tècnic i personal directiu.
 • Els jugadors no podran accedir a la pista sense l’autorització i presència de l’entrenador responsable de la sessió d’entrenament, i es farà 15 min abans de l’hora d’entrenament.
 • L’arribada al pavelló es realitzarà amb la mascareta posada.
 • Es realitzarà control de temperatura a l’arribada a la instal·lació pel personal designat pel Club.
 • Desinfecció de mans a l’entrada del pavelló.
 • Entrega de full de declaración responsable.
 • Pares, mares i acompanyants no podran accedir al pavelló.
 • En cas d’arribar abans, el jugador o jugadora esperarà fora del poliesportiu mantenint la distancia de seguretat amb tots els companys i gent externa al grup.

ACCESSOS I SORTIDES

 • Els jugadors entraran a la instal·lació per la porta principal d’escales del poliesportiu.
 • Els jugadors sortiran per la porta d’accés de minusvàlids.
 • Es prendrà la temperatura corporal a tots els esportistes previ accés a la instal·lació.
 • Totes les persones que accedeixin a la instal·lació hauran de fer el rentat de mans amb el gel desinfectant.

SEGURETAT I HIGIENE

 • Serà obligatori l’ús de mascareta fins el moment d’inici de la sessió d’entrenament.
 • Els esportistes hauran de portar la seva ampolla d’aigua personalitzada.
 • Els jugadors vindran amb la roba esportiva ja que no podran fer ús dels vestidors.
 • Els jugadors hauran de canviar el seu calçat per accedir al poliesportiu.
 • En cas de simptomatologia prèvia a la sessió d’entrenament es recomana no assistir a l’entrenament i informar a la persona responsable del grup (entrenador, delegat) .
 • Els esportistes tindran al seu abast el gel hidroalcohòlic per desinfectar les mans i el material compartit amb els altres equips.
 • Els membres de l’staff portaran la mascareta durant tota la sessió d’entrenament, de la mateixa manera que durant la competició.
 • Neteja del material utilitzat a cada sessió.

Comparteix

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email