Lloc: Pavelló Jacme March

Detalls

Lliga Catalana Sènior 1ª Fase B 2022/23

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
HANDBOL GARBÍ A
Garbí Palafrugell
34 - 35
Resultat final

Detalls

Lliga Catalana Sènior 1ª Fase B 2022/23

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
ESPANYOL HANDBOL A
Pavelló Illa Diagonal
21 - 28
Resultat final

Detalls

Lliga Catalana Sènior 1ª Fase B 2022/23

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
ST. MARTI ADRIANENC B
La Verneda
35 - 36
Resultat final

Detalls

Lliga Catalana Sènior 1ª Fase B 2022/23

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
CH PARETS A
Parets del Vallès
32 - 29
Resultat final

Detalls

Lliga Catalana Sènior 1ª Fase B 2022/23

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
UEHC A
Calella
31 - 35
Resultat final

Detalls

Lliga Catalana Sènior 1ª Fase B 2022/23

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
SC H ESPLUGUES B
Esplugues de LLobregat
29 - 25
Resultat final

Detalls

Lliga Catalana Sènior 1ª Fase B 2022/23

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
HC. SANT BOI
Sant Boi
22 - 30
Resultat final

Detalls

Copa Catalana Sènior 1ª Fase C 2021/2022

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
HC. SANT BOI
Sant Boi
27 - 45
Resultat final

Detalls

Lliga Catalana Sènior Primera Fase A 2021/2022

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
CH CANOVELLES
CANOVELLES
35 - 24
Resultat final

Detalls

Lliga Catalana Sènior Primera Fase A 2021/2022

Pavelló Jacme MarchCarrer de Sant Pere, 114, 08850 Gavà, Barcelona, España

CH. GAVÀ A
Gavà
MOLINS DE Q – C.E. MOLINS DE REI “A”
Molins de Rei
35 - 30
Resultat final